]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 1998/1

Kwartalnik BRD 1998/1
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:1998
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:1/1998
Spis treści:
 • IRTAD - Międzynarodowa Baza Danych o Wypadkach Drogowych - Maria Dąbrowska - Loranc  - str. 2
 • Wzajemne relacje niektórych uczestników ruchu w świetle ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym cz. II - Maciej Wroński  - str. 4
 • Prawo o ruchu drogowym A.D. 1997 należy pilnie zmieniać, a nie interpretować  - Zbigniew Drexler  - str. 9
 • Programy edukacyjne mające na celu podniesienie bezpieczeństwa na drogach  - str. 14
 • Opinie polskich kierowców o wybranych problemach bezpieczeństwa ruchu drogowego cz. IV (alkohol) - SARTRE II - Ilona Buttler  - str. 19
 • Promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej. Program na lata 1997-2001 cz. II - Andrzej Grzegorczyk, Dorota Cyluk  - str. 25