]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2000/1

Kwartalnik BRD 2000/1
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2000
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:1/2000
Spis treści:
 • 50 km/h w miastach - początek bezpieczniejszego jutra - Anna Zielińska  - str. 2
 • Czy już od kwietnia będziemy jeździć z prędkością 40 km/h na obszarze zabudowanym? - Maciej Wroński  - str. 4
 • Proces wdrażania rozwiązań uspokajania ruchu, jako elementu programu poprawy brd (na przykładzie doświadczeń francuskich) - Andrzej Zalewski  - str. 9
 • Co o bezpieczeństwie ruchu drogowego każdy kierowca bezwzględnie wiedzieć powinien - Jerzy Gregorius  - str. 14
 • III Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  - str. 17
 • Bezpieczeństwo czynne samochodu z punktu widzenia aerodynamiki (cz. I)-  Jan Waściszewski  - str. 18
 • Taktyka i technika jazdy - Sławomir Gołębiowski  - str. 20
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na Litwie - Alvydas Pikunas, Ryszard Korzeniewski  - str. 23 
 • Charakterystyka pracy kierowcy samochodu ciężarowego Małgorzata Waszkowska, Andrzej Wichrowski  - str. 25