]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2002/1

Kwartalnik BRD 2002/1
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2002
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:1/2002
Spis treści:
 • 50 lat analiz i profilaktyki anty-wypadkowej - Anna Zielińska  - str. 2
 • Omówienie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym (cz. II)Maciej Wroński  - str. 4
 • Bezpieczeństwo i infrastruktura dla ruchu drogowego (cz. II) - Andrzej Zalewski  - str. 9
 • Warszawski Okrągły Stół Transportowy  - str. 12
 • 50 lat działalności Instytutu Transportu Samochodowego dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Sławomir Gołębiowski  - str. 14
 • Rola i osiągnięcia ITS na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w XXI wieku - Maria Dąbrowska - Loranc. Ida Leśnikowska - Matusiak  - str. 17
 • Po kontroli NIK - W szkoleniu i egzaminowaniu kierowców zmiany są konieczne - Jerzy Pomianowski   - str. 22