]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2010/1

Kwartalnik BRD 2010/1
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2010
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:1/2010
Numer został opracowany na podstawie książki:  ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU. I TOM - Diagnoza Bezpieczeństwa Transportu w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją: Ryszarda Krystka, materiał zebrała: Ida Leśnikowska-Matusiak.
 
Spis treści:
 • Wstęp str. 2
 • Bezpieczeństwo transportu drogowego - Charakterystyka stanu bezpieczeństwa - str. 3
 • Bezpieczeństwo transportu kolejowego - Charakterystyka stanu bezpieczeństwa - str. 10
 • Bezpieczeństwo transportu lotniczego - Charakterystyka stanu bezpieczeństwa - str. 17
 • Bezpieczeństwo transportu wodnego - Charakterystyka stanu bezpieczeństwa - str. 21
 • Bezpieczeństwo transportu w ogólnokrajowych systemach bezpieczeństwa - System bezpieczeństwa narodowego RP - str. 26
 • Porównanie bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego - str. 30