]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2011/1

Kwartalnik BRD 2011/1
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2011
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:1/2011

Spis treści:

 • Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ - str. 3
 • Przewodnik po Dekadzie Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 - Justyna Wacowska-Ślęzak, Aneta Wnuk - str. 6
 • Globalny Plan Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 - Agnieszka Krupińska, Ida Leśnikowska-Matusiak - str. 9
 • Rok 2010 punktem odniesienia dla Programu BRD na lata 2011-2020 Analiza danych statystycznych - Anna Zielińska - str. 12
 • Wywiad z panią poseł Beatą Bublewicz - Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Maria Dąbrowska-Loranc - str. 18 
 • Dekada Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - idea i historia - Maria Dąbrowska-Loranc - str. 20
 • Osoby starsze w ruchu drogowym - wyzwanie na Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Ida Leśniowska-Matusiak - str. 22
 • Wykorzystywanie zarządzania prędkością jako środka poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych - Stanisław Gaca - str. 25
 • Zarządzanie bezpieczeństwem transportu - Ryszard Krystek - str. 28