]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2013/1

Kwartalnik BRD 2013/1
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2013
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:1/2013

Spis treści:

 • Przełomowy rok 2012 - Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych w Polsce i Unii Europejskiej - Anna Zielińska - str. 3

 • III Forum Bezpieczeństwa Transportu - Ryszard Krystek - str. 10

 • II Globalny Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Justyna Wacowska-Ślęzak - str. 15

 • Interakcja rodzic-dziecko w ruchu drogowym - przegląd literatury i badań brytyjskich - Aneta Wnuk - str. 19

 • Centra Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - NEST (Networks and Education for Safety in Traffic) jako dobre praktyki BRD w ramach międzynarodowego projektu AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice Drivers and Road Users in Europe - for Traffic Safety) - Dagmara Jankowska - str. 22

 • Międzynarodowy projekt PRO SAFE - wzmocnienie profesjonalnej współpracy w zakresie bezpiecznego transportu drogowego wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej - Dagmara Jankowska - str. 28

 • Konferencje, seminaria... - str. 29

 • Znani i mniej znani współpracownicy Instytutu Transportu Samochodowego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego - prof. Jan Frątczak - Ida Leśnikowska-Matusiak - str. 30