]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2001/1

Kwartalnik BRD 2001/1
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2001
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:1/2001

Spis treści:

 • Młodzi ludzie - ofiary i sprawcy wypadków drogowych - Anna Zielińska - str. 2
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego to problem społeczny, interdyscyplinarny, bardzo złożony - Czesław Łepkowski  - str. 4
 • Trwałe bezpieczeństwo ruchu drogowego w projektowaniu dróg i ulic (część II) - Andrzej Zalewski  - str. 9
 • Kwalifikacje instruktora nauki jazdy - Ida Leśnikowska-Matusiak  - str. 13
 • Polemiki - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - czy to tylko egzamin?  - str. 15
 • Polemiki - Autofaszyzm  - str. 18
 • Brytyjski program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz cele do roku 2010  - str. 19
 • Certyfikacja kompetencji personelu prowadzona przez Instytut Transportu Samochodowego - Marian Pawłowski, Jacek Skalski  - str. 22
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w jednostkach Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej  - str. 25