]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2001/2

Kwartalnik BRD 2001/2
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2001
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:2/2001

Spis treści:

 • Rok 2000 na polskich drogach - Anna Zielińska - str. 2
 • Działalność gospodarcza związana z bezpieczeństwem ruchu drogowego w świetle przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej - Maciej Wroński  - str. 4
 • G orący temat: Agresja w ruchu drogowym - Ilona Buttler  - str. 7
 • Nadzór pedagogiczny narzędziem jakościowego rozwoju szkolenia kierowców - Ida Leśnikowska - Matusiak  - str. 13
 • Partnerstwo i kultura na drodze - nowe zadania edukacyjne - Teresa Turkowska  - str. 15
 • System EOBD (OBDII) w aspekcie ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa - Jerzy Merkisz, Marcin Ślęzak  - str. 17
 • Postrzeganie przez ludzi problemów bezpieczeństwa w transporcie - Adam Kadziński   - str. 23