]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2008/2

Kwartalnik BRD 2008/2
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2008
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:2/2008
Spis treści: 
 • Co daje jazda "na światłach" w dzień? Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych po wprowadzeniu obowiązku stosowania świateł przez cały rok, przez całą dobę - Anna Zielińska - str. 3 
 • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce jest niezadowalający - Wywiad z Dyrektorem Biura RD KGP mł. insp. Jackiem Zalewskim - Justyna Wacowska-Ślęzak  - str. 7
 • Losy ofiar wypadków drogowych - Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski  - str. 9
 • Uspokojenie ruchu - program bezpiecznej prędkości   - Krzysztof Jamrozik  - str. 11
 • Niepełnosprawni ruchowo uczestnicy ruchu drogowego - Piotr Rybicki  - str. 16
 • Dlaczego doszło do tego wypadku? - Sławomir Gołębiowski  - str. 19
 • Zwierzak bezpieczny w podróży - Aneta Wnuk  - str. 23