]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2008/3

Kwartalnik BRD 2008/3
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2008
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:3/2008
Spis treści:
 • Kobiety - ofiary i sprawcy wypadków drogowych. Analiza danych statystycznych - Anna Zielińska - str. 3
 • Kobiety w ciąży i pasy bezpieczeństwa - Justyna Wacowska-Ślęzak, Aneta Wnuk - str. 8
 • Coraz więcej pytań - Ilona Buttler - str. 10
 • Wychowanie komunikacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN) - Aneta Wnuk - str. 13
 • Niewidomi i niedowidzący uczestnicy ruchu drogowego - Piotr Rybicki - str. 17
 • Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły - europejski projekt Safeway2School - Dagmara Jankowska - str. 19
 • Wybrane działania Rzecznika Ubezpieczonych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych - Halina Olendzka - str. 24
 • Ofiary wypadków drogowych wobec polskiej rzeczywistości - Janusz Popiel - str. 25
 • Losy ofiar wypadków drogowych - str. 27