]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2014/1

Kwartalnik BRD 2014/1
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2014
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:1/2014
Spis treści:
 • V FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU: Alkohol w ruchu drogowym - polski problem? - Ilona Buttler, Ryszard Krystek   - str. 3
 • W kierunku jednego wspólnego europejskiego systemu punktów karnych - Maria Dąbrowska-Loranc, Justyna Wacowska-Ślęzak - str. 12
 • Zagrożenie kobiet w ruchu drogowym - Analiza danych statystycznych - Anna Zielińska  - str. 16
 • Zdaniem ginekologa - kobiety w ciąży, pasy bezpieczeństwa i podróżowanie... Wywiad z ginekologiem-położnikiem dr n. med. Markiem Neubergiem - Aneta Wnuk  - str. 21
 • Być instruktorką nauki jazdy... - Katarzyna Kowalczyk  - str. 24
 • O wypadkach z innej perspektywy - Jerzy Pomianowski  - str. 27
 • Znani i mniej znani... Agata Szczech  - str. 36

Streszczenie BRD Nr 1/2014:

 

V Forum Bezpieczeństwa Transportu „Alkohol w ruchu drogowym – polski problem?” -
Ilona Buttler, Ryszard Krystek, ss. 3-11
W Instytucie Transportu Samochodowego od 2012 roku prowadzone są debaty na temat kluczowych problemów transportu i jego bezpieczeństwa. Jest to nowa formuła dyskusji, której głównym celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń osób, instytucji i organizacji statutowo zaangażowanych w tę problematykę.
V Forum odbyło się 30 stycznia 2014 roku. Wprowadzeniem do dyskusji podczas spotkania były referaty:
- Kamy Dąbrowskiej (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) „Alkohol – współczesne wyzwania w Europie i w Polsce”.
- Ilony Buttler (Instytut Transportu Samochodowego) „Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych użytkowników dróg”.
- Macieja Wrońskiego (Towarzystwo Trzeźwości Transportowców i Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego) „Niewykorzystane środki prewencji antyalkoholowej w polskim systemie prawnym”.
- Zenona Kosiniaka-Kamysza (byłego ambasadora RP w Kanadzie) „Problem nietrzeźwości w społeczeństwach obywatelskich na przykładzie Kanady”.
W dyskusji przedstawiono wiele krytycznych ocen odnośnie niektórych elementów polityki prewencyjnej prowadzonej w tym zakresie w Polsce. Nie powinno to jednak przesłaniać rzeczywistych osiągnięć Polski – w ciągu ostatnich 20 lat liczba wypadków śmiertelnych związanych z alkoholem spadła w naszym kraju z 22% w 1995 roku do 8-9% obecnie.
W załączniku do Forum, w kontekście wypadku drogowego, spowodowanego przez pijanego kierowcę 01.01.2014 r. w Kamieniu Pomorskim, Instytut Transportu Samochodowego przedstawił swoją opinię na ten temat oraz propozycje wzmacniające realizowaną politykę prewencyjną. 

 

W kierunku jednego wspólnego europejskiego systemu punktów karnych - Maria Dąbrowska-Loranc, Justyna Wacowska-Ślęzak, ss. 12-16
Niektórzy kierowcy poruszający się po drogach UE czy to w celach zawodowych czy turystycznych popełniają wykroczenia w ruchu drogowym poza granicami swojego kraju. Jednak ukaranie takich kierowców jest trudne ze względu na brak wystarczających informacji o nich, co budzi uzasadniony sprzeciw ze względu na nierówne traktowanie obywateli UE.
Ten problem zauważyła Komisja Europejska, finansując projekt BESTPOINT realizowany w latach 2010-2012. W ramach tego projektu zebrano i przeanalizowano wszystkie istniejące systemy punktów karnych oraz przygotowano katalog najlepszych praktyk. Opracowano także narzędzia pozwalające w przyszłości na zharmonizowanie systemów punktów karnych w UE. Pierwszym krokiem w realizacji tego zadania jest efektywna wymiana informacji o kierowcach popełniających wykroczenia poza granicami swojego kraju na podstawie zapisów dyrektywy 2011/82/EU.

 

Zagrożenie kobiet w ruchu drogowym. Analiza danych statystycznych - Anna Zielińska, ss. 16-20
W krajach UE w wypadkach drogowych rocznie śmierć ponosi blisko 30 tysięcy osób. W 2012 roku na drogach europejskich zginęło 6 718 kobiet (24%), z czego 845 (13%) na polskich drogach. W krajach UE wskaźnik zagrożenia śmiercią kobiet w wypadku liczony jako liczba ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców jest 3 razy niższy niż dla mężczyzn. W Polsce ta różnica jest większa - wskaźnik zagrożenia mężczyzn jest prawie 4 razy wyższy niż kobiet.
Polki są jedną z najliczniejszych grup zabitych kobiet na drogach. Gorsze pod tym względem są tylko Niemcy, Francja i Włochy. W Polsce kobiety częściej giną na drogach jako piesze, rzadziej jako kierujące pojazdami i jako pasażerowie.
Szczegółowa analiza danych o wypadkach z udziałem kobiet wykazała również, że znacznie mniej kobiet powoduje wypadki będąc pod wpływem alkoholu.
Jednocześnie zauważalne są niekorzystne zmiany udziału kobiet wśród kierujących uczestniczących w wypadkach drogowych w porównaniu do kierujących mężczyzn.

 

O wypadkach z innej perspektywy - Jerzy Pomianowski, ss. 27-29

Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagają szerszego, całościowego spojrzenia na nie. Według autora artykułu perspektywę tę tworzą obszary, które w Polsce wymagają odpowiedniej korekty, tj.:
- praworządność (przestrzeganie prawa przez obywateli, działalność w tym zakresie władz państwowych, sądów i organów ścigania),
- policja (funkcjonariusze policji powinni mieć wysoki autorytet społeczny i być traktowani jako osoby szczególnego zaufania społecznego)
- instruktorzy nauki jazdy (powinni mieć wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Jako najważniejsze ogniwo w procesie zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami powinni cieszyć się dużym prestiżem),
- fotoradary (są jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczania zagrożeń w ruchu drogowym i należy je szeroko stosować),
- polityka państwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- kościół katolicki (konieczna szersza współpraca)
- inżynieria ruchu (należy korzystać z przykładów dobrych praktyk zagranicznych),
- konfiskata pojazdów, które prowadzili kierowcy będąc w stanie nietrzeźwości (wprowadzenie takiego przepisu, który obejmowałby wszystkie samochody, motocykle, rowery).

 

Ponadto w numerze:
- Wywiad z ginekologiem-położnikiem dr n. med. Markiem Neubergiem o podróżowaniu kobiet w ciąży samochodami w pasach bezpieczeństwa.
- Prawie wszystko o warszawskiej Babskiej Autoszkole pisze jej pomysłodawczyni i właścicielka Katarzyna Kowalczyk.
- W cyklu Znani i mniej znani współpracownicy Instytutu Transportu Samochodowego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego - Agata Szczech.