]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2014/3

Kwartalnik BRD 2014/3
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2014
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:3/2014
Spis treści:
 • Żubr - polski samochód ciężarowy - Cezary Krysiuk - str. 3
 • Okiem filozofa - pojęcie niebezpieczeństwa - Paweł Bany - str. 8
 • Zagrożenie hałasem w ruchu drogowym - Ida Leśnikowska-Matusiak - str. 11
 • Funkcjonowanie systemu roweru publicznego - Dagmara Jankowska-Karpa, Aneta Wnuk - str. 15
 • Ograniczenia sprawności a bezpieczne kierowanie pojazdem - Monika Ucińska - str. 22
 • Podnoszenie kwalifikacji kadr firm transportowych i ośrodków szkolenia kierowców - Marek Łepkowski - str. 26
 • Znani i mniej znani... - str. 30 

Streszczenie BRD Nr 3/2014:

 

Żubr – polski samochód ciężarowy - Cezary Krysiuk, ss. 3-7
Historia powstania założeń konstrukcyjnych, budowy prototypu i produkcji Żubra na tle realiów polityczno-ekonomicznych Polski lat sześćdziesiątych XX wieku.
Dokładny opis techniczny badanego prototypu, ilustrowany zdjęciami i rysunkami.

 

Okiem filozofa – pojęcie niebezpieczeństwa - Paweł Bany, ss. 8-11
Najważniejsze problemy filozoficzne związane z tematem niebezpieczeństwa. Analiza tradycyjnych kategorii pojęciowych zaczerpniętych z takich dyscyplin jak metafizyka (ogólna teoria rzeczywistości) oraz etyka (filozofia moralności), odnoszących się do bezpieczeństwa ruchu drogowego jak: ryzyko, różne rozumienie bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa, zagrożenie (strona podmiotowa: możność utraty życia lub zdrowia; strona przedmiotowa: niekorzystna konfiguracja różnych przyczyn i czynników), zło w sensie metafizycznym, moralnym i fizycznym (czy niebezpieczeństwo zawsze = zło?).

 

Zagrożenie hałasem w ruchu drogowym - Ida Leśnikowska-Matusiak, ss.11-14
Hałas należy do poważniejszych problemów wpływających na obniżenie jakości życia i zdrowia mieszkańców Europy.  Szacuje się, że prawie 67 milionów ludzi na terenie UE jest narażonych na ponadnormatywny hałas drogowy, a 21 milionów mieszka w miejscach, na których przekroczenia hałasu dla pory nocnej negatywnie oddziałują na ich zdrowia. Hałas zakłócając sen przyczynia się do wzrostu agresji, zmęczenia oraz braku koncentracji, a tym samym do zwiększenia wypadków w pracy i na drogach.
Od 1995 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy i świadomości wśród społeczeństwa i oraz władz państwowych i lokalnych na temat zagrożeń związanych z długotrwałym narażeniem na hałas.

 

Funkcjonowanie systemu roweru publicznego - Dagmara Jankowska-Karpa, Aneta Wnuk, ss. 15-21
Ciągły rozwój przestrzeni miejskiej i coraz większe odległości pomiędzy pracą a domem wskazywane są jako główne przyczyny powstawania i promowania nowych środków transportu publicznego. Do środków, których użytkowanie staje się coraz bardziej powszechne należy system roweru publicznego (Bike Sparing System – BSS).
W artykule przedstawiono: historię systemu roweru publicznego (Bike Sparing System – BSS), system roweru publicznego we Francji, system roweru publicznego w Polsce, a także projektowanie oraz koszty wdrożenia i eksploatacji systemu BSS.

 

Ograniczenie sprawności a bezpieczne kierowanie pojazdem - Monika Ucińska, ss. 22-25
Analiza przepisów określających warunki niezbędne do kierowania pojazdami ze szczególnym uwzględnieniem sprawności pod względem fizycznym i psychicznym. Obniżanie się tych sprawności wraz z wiekiem, metody wykrywania zmian oraz możliwości ich kompensacji u starszych kierowców.
Ograniczenie sprawności wynikające z różnych rodzajów niepełnosprawności fizycznej (ruchowej) i jego wpływ na kierowanie pojazdami.

 

Podnoszenie kwalifikacji kadr firm transportowych i ośrodków szkolenia kierowców - Marek Łepkowski, ss. 26-29
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie 2.1.1 Instytut Transportu Samochodowego złożył wnioski aplikacyjne na realizację dwóch projektów: „Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy” i „Wdrożenie telematyki ekologicznej w 100 przedsiębiorstwach”.
W artykule przedstawiono cele, adresatów, zakładane rezultaty oraz programy i zakres realizacji tych projektów. Po zakończeniu projektów zostanie przeprowadzona analiza ich efektywności na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych podczas szkoleń stacjonarnych.

 

Ponadto w numerze:
- W cyklu Znani i mniej znani współpracownicy Instytutu Transportu Samochodowego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego - Beata Bublewicz