]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2014/4

Kwartalnik BRD 2014/4
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2014
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:4/2014
Spis treści:
 • Pieszy - sprawca i ofiara wypadku... 80 lat temu - Dorota Hitczenko - str. 3
 • Polski prototyp, trójkołowiec Osa Ł13 - Cezary Krysiuk - str. 7
 • Poprawa dostępności przestrzeni publicznej i transportu publicznego - System Zarządzania Jakością ISEMOA (Improving seamless energy-efficient mobility chains for all) - Dagmara Jankowska-Karpa - str. 10
 • Społeczne aspekty kształtowania zachowań w ruchu drogowym - Ida Leśnikowska-Matusiak - str. 18
 • Monitorowanie drogi dziecka do szkoły - Aneta Wnuk - str. 20
 • Metody zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów w kabinie autobusu - Arkadiusz Matysiak - str. 24
 • Ekonomiczna jazda - czy to się opłaca? - Mariusz Zbyszyński - str. 27
 • Znani i mniej znani... - str. 30

Streszczenie BRD Nr 4/2014:

 

Pieszy – sprawca i ofiara wypadku….80 lat temu - Dorota Hitczenko, ss. 3-6
Wskazówki dotyczące zachowania na drodze, jakie otrzymywali nasi przodkowie w latach 30-tych XX wieku. Oryginalny tekst i ilustracje pochodzą z broszury I. Bechmetiuk: „Elementarz automobilisty”. Podręcznik szoferski z zakresu obowiązujących w Polsce przepisów prawnych o ruchu samochodowym, Księgarnia Lwowska, Lwów 1935 r.

 

Polski prototyp, trójkołowiec Osa Ł13- Cezary Krysiuk, ss. 7-9
Historia skuterów w Polsce. Dokładny opis techniczny prototypu skutera trzykołowego Osa Ł13, ilustrowany zdjęciami i rysunkami.

 

Poprawa dostępności przestrzeni publicznej i Transportu publicznego – System Zarządzania Jakością ISEMOA (Improving seamless energy- efficient mobility chains for all) - Dagmara Jankowska-Karpa, ss. 10-17
Mobilność jest nieodłączną częścią codziennego życia. Codziennie każdy przemieszcza się w przestrzeni publicznej, często korzystając ze środków transportu zbiorowego. Każda podróż składa się z kilku etapów, które można przedstawić za pomocą „łańcucha mobilności”. Jeśli na którymś etapie łańcucha występują bariery, cały łańcuch przestaje funkcjonować. Ma to szczególne znaczenie dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Jednym z narzędzi, które można wykorzystać w celu poprawy dostępności przestrzeni publicznej i transportu publicznego jest System Zarządzania Jakością ISEMOA, który powstał w trakcie realizacji europejskiego projektu ISEMOA – Wolna od barier i energooszczędna mobilność dla wszystkich. W artykule przedstawiono cele projektu ISEMOA, jego realizację, wyniki pilotażu, korzyści wynikające z poprawy dostępności oraz wyniki całego projektu.

 

Społeczne aspekty kształtowania zachowań w ruchu drogowym - Ida Leśnikowska-Matusiak, ss. 18-20
Każde społeczeństwo narzuca swoim członkom określone wartości i normy zachowania zaakceptowane i przyjęte przez większość. Ludzie oczekują od siebie nawzajem postępowania odpowiedzialnego i przewidywalnego, gwarantującego ład społeczny i bezpieczeństwo. Jednym z obszarów życia społecznego, wymagającym przestrzegania określonych wartości i norm jest uczestnictwo w ruchu drogowym. W artykule omówiono wpływ następujących czynników na zachowanie użytkowników dróg:
- ich potrzeby, postawy, osobowość,
- rodzina,
- instytucje edukacyjne,
- środki masowego przekazu i opinia publiczna,
- subkultury.

 

Monitorowanie drogi dziecka do szkoły - Aneta Wnuk, ss. 20-23
Współczesny świat naraża dzieci na wiele niebezpieczeństw, w tym także w ruchu drogowym. Możliwość „śledzenia” ich aktualnego miejsca pobytu i trasy, którą pokonują, szczególnie w drodze do i ze szkoły sprawia, że rodzice czują się pewniej. Jednocześnie takie rozwiązanie zapewnia dzieciom poczucie większej niezależności, samodzielności i bezpieczeństwa, również tym niesprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym.
W artykule przedstawiono przykłady europejskich i amerykańskich systemów monitorowania trasy pokonywanej przez dzieci oraz schematy działania tych systemów.

 

Metody zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów w kabinie autobusu - Arkadiusz Matysiak, ss. 24-27
Stosowane obecnie metody zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom komunikacji miejskiej (autobusowej) to:
- minimalizacja skutków działania sił oddziałujących na pasażerów w trakcie jazdy. Wpływa na nie sposób kierowania pojazdem przez kierowcę oraz ergonomia kabiny pasażerskiej autobusu i montowane w niej przyrządy do chwytania, pomagające w znacznym stopniu w zachowaniu równowagi pasażerom,
- szkolenia kierowców autobusów z zakresu bezpieczeństwa pasażerów. Niezwykle przydatnym narzędziem do tego celu są zaawansowane symulatory jazdy. Urządzenia te są już na co dzień wykorzystywane w szkoleniach kandydatów na kwalifikację wstępną. Niestety, obecnie na rynku brak jest odpowiednich programów szkoleń. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest szkolenie zaprojektowane w ramach trwającego projektu międzynarodowego ICT-DRV (www.project-ictdrv.eu), finansowego ze środków Komisji Europejskiej.

 

Ekonomiczna jazda – czy to się opłaca? - Mariusz Zbyszyński, ss. 27-29
Liczba samochodów na drogach stale rośnie. Dlatego każdy kierowca powinien wiedzieć, że podróżując samochodem negatywnie wpływa na środowisko oraz to, że nie jest jedynym użytkownikiem dróg. Zmniejszenie zużycia paliwa przynosi również wymierne korzyści finansowe. Jednakże ekojazda to nie tylko ekonomia i ekologia, ale również bezpieczeństwo.
W artykule przedstawiono praktyczne rady odnośnie ekojazdy samochodem osobowym oraz systemy wspomagające ekonomiczną jazdę montowane w nowoczesnych pojazdach.

 

Ponadto w numerze:
- W cyklu Znani i mniej znani współpracownicy Instytutu Transportu Samochodowego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego - Ks. Marian Midura