]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2015/1

Kwartalnik BRD 2015/1
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2015
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:1/2015

Spis treści:

 • Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w latach 2006-2013 - Ilona Buttler - str. 3
 • VI FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców - Ilona Buttler, Michał Kopacki, Ryszard Krystek - str. 24
 • VI konferencja " Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji" - Anna Skarbek-Żabkin - str. 30
Streszczenie BRD Nr 1/2015:
 
Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w latach 2006-2013 - Ilona Buttler ss. 3-23
Jazda po alkoholu uznawana jest powszechnie za jeden z najważniejszych czynników ryzyka w ruchu drogowym. Zdolność prowadzenia pojazdu pogarsza się już przy względnie niskich stężeniach alkoholu we krwi. Alkohol ma bardziej negatywny wpływ na młodych i niedoświadczonych kierowców niż kierowców w średnim wieku. Komisja Europejska szacuje, że ok. 25% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Europie związanych jest z alkoholem, mimo, iż tylko 2% wszystkich przejechanych kilometrów wykonywana jest przez kierowców ze stężeniem alkoholu przekraczającym dopuszczalny poziom alkoholu we krwi.
W artykule przedstawiono obszerną analizę dotychczasowej polityki prewencyjnej prowadzonej w Polsce w odniesieniu do nietrzeźwych kierujących oraz wybrane propozycje zmian w Kodeksie Karnym. Artykuł zawiera wiele danych źródłowych przedstawionych w postaci tabel, wykresów i zestawień.
 
VI Forum Bezpieczeństwa Transportu „Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców” - Ilona Buttler, Michał Kopacki, Ryszard Krystek ss. 24-30
W Instytucie Transportu Samochodowego od 2012 roku prowadzone są debaty na temat kluczowych problemów transportu i jego bezpieczeństwa. Jest to nowa formuła dyskusji, której głównym celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń osób, instytucji i organizacji statutowo zaangażowanych w tę problematykę.
VI Forum odbyło się 30 listopada 2014 roku. Wprowadzeniem do dyskusji podczas spotkania były referaty:
- Łukasza Twardowskiego (Dyrektora Departamentu Transportu W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju) „System uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w Polsce”.
- Marka Bieńkowskiego (Dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli) „Informacja o działaniach NIK w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
- Marcina Ślęzaka (Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego) „Prace naukowe i wdrożenia ich wyników w instytucjach kształcenia i egzaminowania w Polsce”.
- Adama Czarnowskiego (eksperta Driving Standards Agency (DSA) Ministerstwa Transportu Wielkiej Brytanii) „System kształcenia i egzaminowania kandydatów na kierowców w Wielkiej Brytanii”. 
W dyskusji przedstawiono wiele krytycznych ocen odnośnie obecnego systemu szkolenia kandydatów na kierowców w Polsce, jednocześnie wskazując co trzeba zmienić w tym systemie.
 
Ponadto w numerze:
VI konferencja „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji”, Warszawa, 10.03.2015 r.