]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2015/2

Kwartalnik BRD 2015/2
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2015
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:2/2015

Spis treści:

 • Dzieci - ofiary wypadków drogowych. Analiza danych statystycznych  o wypadkach drogowych w latach 2010-2014 - Anna Zielińska - str. 3
 • Historia Światowych Tygodni BRD - Maria Dąbrowska-Loranc - str. 6
 • Rozwój dzieci a ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym - Ida Leśnikowska-Matusiak, Aneta Wnuk - str. 10
 • III Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Dagmara Jankowska-Karpa, Justyna Wacowska-Ślęzak - str. 15
 • Działania realizowane w ramach III Światowego Tygodnia BRD - Paweł Bany, Dagmara Jankowska-Karpa - str. 19
 • Działania realizowane w ramach III Światowego Tygodnia BRD w Polsce - Przemysław Skoczyński - str. 25
 • Konferencje - str. 29
Streszczenie BRD Nr 2/2015:
 
Dzieci – ofiary wypadków drogowych. Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych w latach 2010-2014 - Anna Zielińska, ss. 3-6
Pomimo uwagi, jaką poświęca się bezpieczeństwu dzieci wciąż są one ofiarami wypadków drogowych. Analiza danych statystycznych o wypadkach, które miały miejsce w latach 2010-2014 wykazała, że zagrożenie dzieci w wieku 0-14 lat w Polsce nie różni się zbytnio od innych krajów, chociaż wskaźnik zagrożenia śmiercią dla nich jest znacznie wyższy niż w całej Unii Europejskiej. Artykuł zawiera wiele danych źródłowych przedstawionych w postaci tabel i wykresów.
 
Historia Światowych Tygodni BRD - Maria Dąbrowska-Loranc, ss. 6-9
Po raz pierwszy światowy tydzień bezpieczeństwa ruchu drogowego został zainicjowany w 2007 roku przez Światową Organizację Zdrowia wspólnie z Komisjami Regionalnymi Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednak historia międzynarodowych tygodni bezpieczeństwa ruchu drogowego jest o wiele dłuższa. W artykule przedstawiono kolejne Tygodnie, ich cele, logotypy, hasła i efekty. 
 
Rozwój dzieci a ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym - Ida Leśnikowska-Matusiak, Aneta Wnuk, ss. 10-14
W życiu człowieka można wyróżnić kilka okresów rozwoju. Do najważniejszych należą: wiek przedszkolny i młodszy wiek szkolny, gdyż w tych okresach kształtują się nawyki, pozostające często na całe życie. Dzieci naśladując zachowania dorosłych, przyswajają wzorce zachowań zarówno uznawanych społecznie za prawidłowe, jak i negatywne, niebezpieczne także w ruchu drogowym.
W artykule omówiono rozwój fizyczny, emocjonalny i umysłowy dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przedstawiono przykłady zachowania młodszych dzieci na drogach wynikające ze specyficznego dla tego okresu funkcjonowania zmysłów oraz czynności intelektualnych.
 
III Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem „Dzieci a Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” - Dagmara Jankowska-Karpa, Justyna Wacowska-Ślęzak, ss. 15-18
W dniach 4 – 10 maja 2015 roku obchodzono Trzeci Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem „Dzieci a Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” zorganizowany pod egidą ONZ. W artykule przedstawiono cel Tygodnia i jego zadanie oraz Dziecięcą Deklarację Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zredagowaną na podstawie sugestii i postulatów przedstawionych przez grupę ponad 150 dzieci reprezentujących wszystkie kontynenty naszego globu. 
Ponadto, odnosząc się do Globalnego Planu Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2011-2020, określającego kluczowe obszary wymagające podjęcia działań w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, omówiono 10 sprawdzonych strategii, które mogą pomóc w osiągnięciu celu jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci.  
 
Działania realizowane w ramach III Światowego Tygodnia BRD - Paweł Bany, Dagmara Jankowska-Karpa, ss. 19-24
Rządy państw, międzynarodowe agencje i instytucje, organizacje społeczne oraz firmy prywatne na całym świecie włączyły się w realizację działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Trzeciego Tygodnia BRD pod auspicjami ONZ. 
Artykuł zawiera obszerną, bogato ilustrowaną zdjęciami, relację z organizacji i przebiegu III Tygodnia BRD w wybranych krajach świata. 
 
Działania realizowane w ramach III Światowego Tygodnia BRD w Polsce - Przemysław Skoczyński, ss. 25-28
W artykule przedstawiono obszerną, bogato ilustrowaną zdjęciami, relację z przebiegu imprez organizowanych przez wiele instytucji i organizacji w Polsce, które włączyły się w obchody III Tygodnia BRD.
 
Ponadto w numerze:
- Konferencja „Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka” Sejm RP, 17.03.2015 r.
- Piknik „House of Kids. Sezon 3: Bezpieczne dzieci” Kancelaria Premiera RP, 31.05.2015 r.
- Konferencja Naukowo-Techniczna „Miasto i Transport 2015”, Politechnika Warszawska, 10.05.2015 r.