]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2015/4

Kwartalnik BRD 2015/4
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2015
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:4/2015

Spis treści:

 • Drogi wiejskie. Hamuj przed zakrętem, a nie na nim! - Przemysław Skoczyński - str. 3
 • Centrum Usług Motoryzacyjnych Dla Osób Niepełnosprawnych jako nowa inicjatywa Instytutu Transportu Samochodowego - Monika Ucińska - str. 7
 • Strategie planowania podróży dzieci do szkoły - Dagmara Jankowska-Karpa, Aneta Wnuk - str. 12
 • Absolwent szkoły podstawowej z kartą rowerową - to jest możliwe! - Teresa Turkowska - str. 19
 • Akcesoria odblaskowe. Co warto wiedzieć? - Piotr Kaźmierczak - str. 24
 • Kampania Społeczna "Oświeceni" - do tanga trzeba dwojga - Maciej Kalisz - str. 26
 • Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 2015 - Maria Dąbrowska-Loranc - str. 27
 • PrzyWRACAM: więźniowie pomagają w walce o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach - Katarzyna Dobrzańska-Junco - str. 28
 • Zadośćuczynienie bliskim ofiar wypadków sprzed 2008 roku

Streszczenie BRD Nr 4/2015:

 

Drogi wiejskie. Hamuj przed zakrętem, a nie na nim! - Przemysław Skoczyński, ss. 3-6

W Polsce w 2014 roku ponad 50% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, to osoby, które zginęły na obszarach wiejskich. Z danych statystycznych zgromadzonych w Polskim Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że w latach 2005-2014 w prawie 154 tys. wypadków, które wydarzyły się na obszarach wiejskich, życie straciło aż 23,5 tys. osób, a około 54,6 tys. odniosło ciężkie obrażenia. Optymistycznym faktem jest to, że w ciągu tych 10 lat, w wyniku podjętych działań z zakresu prewencji i nadzoru liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na obszarach wiejskich zmniejszyła się blisko o połowę, a ciężko rannych o prawie 40%.

Artykuł zawiera wiele wykresów, tabel oraz porady dla kierowców.

 

Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych jako nowa inicjatywa Instytutu Transportu Samochodowego - Monika Ucińska ss. 7-11

1 września 2015 roku w Instytucie Transportu Samochodowego uruchomiono Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych, wychodząc naprzeciw działaniom mającym wspierać mobilność osób z dysfunkcjami. Działalność Centrum obejmuje następujące obszary: działanie informacyjne, działalność szkoleniową, działalność naukowo-badawczą.

W artykule obszernie omówiono pojęcie „niepełnosprawności”, działalność Centrum w ramach wyżej wymienionych obszarów oraz zamierzenia na przyszłość.

 

Strategie planowania podróży dzieci do szkoły - Dagmara Jankowska-Karpa, Aneta Wnuk ss. 12-19

Zmiany zachodzące w wyborze sposobu podróżowania oraz proces odchodzenia od korzystania z samochodu na rzecz podróżowania komunikacją zbiorową, rowerem lub pieszo wpływają korzystnie na stan zdrowia człowieka, a także przyczyniają się do ograniczenia problemów związanych z negatywnym oddziaływaniem transportu w okolicy miejsca zamieszkania. W tym celu opracowywane są i wdrażane strategie planowania podróży innymi niż samochód środkami transportu, które są dostosowane do lokalnych potrzeb. W artykule przybliżono wybrane aspekty planowania podróży, ze szczególnym uwzględnieniem planowania podróży do szkoły. Autorki przedstawiły przykłady planowania podróży w wybranych państwach oraz rozwiązań zawierających elementy planowania podróży w Polsce.

 

Absolwent szkoły podstawowej z kartą rowerową – to jest możliwe - Teresa Turkowska ss. 19-23

W Polsce obecnie istnieją możliwości i warunki do uzyskania karty rowerowej przez wszystkich uczniów szkoły podstawowej, którzy nie mają ku temu przeciwwskazań. Należy jednak dążyć do tego, aby karta rowerowa była potwierdzeniem rzeczywistych umiejętności bezpiecznego poruszania się tym środkiem transportu w ruchu drogowym, a nie tylko spełnieniem formalnego wymogu. Autorka artykułu przedstawiła podstawy prawne do uzyskania karty rowerowej, podstawę programową dla II etapu edukacyjnego oraz przykłady odmiennych niż w Polsce wymagań odnośnie rowerzystów w niektórych krajach UE. Wskazała także obszary i działania optymalizujące edukację szkolną w zakresie uzyskiwania karty rowerowej przez uczniów, a także podkreśliła znaczenie roli rodziców i nauczycieli wychowania komunikacyjnego w tym procesie.

 

Akcesoria odblaskowe. Co warto wiedzieć? - Piotr Kaźmierczak ss. 24-26

Od 31 sierpnia 2014 roku w Polsce obowiązują przepisy nakładające obowiązek używania elementów odblaskowych (tzw. akcesoriów odblaskowych) przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu po drodze publicznej poza obszarem zabudowanym. W artykule przedstawiono obowiązujące przepisy i wymagania dla tych produktów oraz wskazano na co należy zwracać uwagę, aby użytkowany element był rzeczywiście widoczny dla kierowcy i tym samym zapewniał bezpieczeństwo pieszemu. Niestety, szereg kontroli akcesoriów odblaskowych znajdujących się w sprzedaży wykazało, że wiele z nich nie spełnia wymagań normy np. w zakresie współczynnika odblasku.

 

Ponadto w numerze:

 • Kampania Społeczna Na Rzecz Poprawy Widoczności Wszystkich Uczestników Ruchu Drogowego „Oświeceni”
 • Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 2015
 • PrzyWRACAM: więźniowie pomagają w walce o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach