]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2016/3

Kwartalnik BRD 2016/3
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2016
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartaknik
 • Nr Czasopisma:3

Spis treści:

 • Słowo wstępne - Maria Dąbrowska-Loranc - str. 3
 • Interakcje piesi - rowerzyści w kontekście bezpieczeństwa i jakości życia najsłabszych uczestników ruchu drogowego - Ida Leśnikowska-Matusiak - str. 4
 • Bezpieczeństwo pieszych na polskich drogach w latach 2006-2015 - Przemysław Skoczyński - str. 11
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo pieszym w ruchu drogowym - Maria Dąbrowska-Loranc, Ida Leśnikowska-Matusiak - str. 17
 • Bezpieczeństwo rowerzystów na polskich drogach w latach 2006-2015 - Przemysław Skoczyński - str. 20
 • Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze działania KWP z siedzibą w Radomiu - Wywiad z mł. insp. Jackiem Mnichem - str. 26
 • Deklaracja dotycząca współpracy w zakresie pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz wspierania działań edukacji społecznej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - Aneta Wnuk - str. 29

 

Przejrzyj numer online ==>