]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2019/2

Kwartalnik BRD 2019/2
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2019
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Nr Czasopisma:2

Spis treści:

 • Interpretacja raportu ETSC "Status edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności w Europie" - Aneta Wnuk - str. 3
 • KROS - Knights for Road Safety ( Rycerze Bezpieczeństwa Drogowego) - Dagmara Jankowska-Karpa - str. 7
 • System monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych w Polsce - Małgorzata Walendzik - str. 9
 • Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - Małgorzata Pędzierska, Tomasz Kamiński - str. 15
 • Terminologia brd z punktu widzenia filozofii - Paweł Bany - str. 19
 • Spotkanie Sygnatariuszy Europejskiej Karty BRD - str. 25
 • Bezpieczniej na drodze ze słupami kompozytowymi - Jarosław Schabowski - str. 27

Przejrzyj numer online ==>