]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2021/1-2

Kwartalnik Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego numer 1-2/2021

Kwartalnik BRD 2021/1-2
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2021
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik BRD 2021/1-2
 • Nr Czasopisma:1-2/2021

Spis treści:

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w 2020 roku. Analiza danych o wypadkach drogowych - Przemysław Skoczyński - str. 3
 • Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym - Anna Zielińska - str. 9
 • Fotowoltaika w transporcie - Paulina Luiza Grzelak - str. 13
 • Niepełnosprawni pełnoprawni w ruchu drogowym - Rozmowa z Ministrem Pawłem Wdówikiem - str. 15
 • Problemy rozwoju pojazdów autonomicznych - Cezary Krysiuk - str. 18
 • Potencjał systemów wspomagania kierowcy w aspekcie poprawy BRD - Piotr Pawlak - str. 21
 • Wybrane problemy analizy kosztów jednostkowych w przedsiębiorstwach polskiego
  międzynarodowego transportu samochodowego ładunków działających na rynkach wschodnich w roku 2019 na tle badań kosztowych w latach 2009-2018

   - Maciej Menes - str. 24
 • System Automatycznej Selekcji Adaptacji - Beata Stasiak-Cieślak - str. 26
 • Zrównoważona mobilność w aspekcie inteligentnych rozwiązań w transporcie - str. 29
 • Dzieci w ruchu drogowym - str. 31

 

Przejrzyj ten numer online ==>