]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2002/2

Kwartalnik BRD 2002/2
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2002
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:2/2002
Spis treści:
 • Osoby starsze - sprawcy czy ofiary wypadków drogowych Anna Zielińska - str. 2
 • Złoty Jubileusz Instytutu Transportu Samochodowego - 7 maja 2002 r. -  Justyna Wacowska  - str. 4 
 • Pora skończyć ze złym prawem - Zbigniew Drexler  - str. 8
 • Przejścia ciężkie do przejścia, czyli analiza rozkładu wypadków w obrębie przejścia dla pieszych - Liliana Trzpil  - str. 12
 • Mierzenie jakości pracy Ośrodków Szkolenia Kierowców Ida Leśnikowska - Matusiak  - str. 16
 • Wpływ reklamy na kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci wobec problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Aneta Wnuk  - str. 19
 • Globalne spojrzenie na ofiary wypadków drogowych - Krzysztof Jamrozik  - str. 22