]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2003/2

Kwartalnik BRD 2003/2
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2003
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:2/2003

Spis treści:

 • Pijani kierowcy - sprawcy wypadków drogowych - Anna Zielińska - str. 2
 • Europejski Program Działania w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - Ilona Buttler - str. 4
 • Psychologiczne konsekwencje uczestnictwa w wypadku drogowym - Ewa Tokarczuk, Monika Ucińska - str. 8
 • Polemiki - Bezpieczny w domu, w szkole, na ulicy - Maciej Kulka - str. 12
 • Współpraca Ośrodków Szkolenia Kierowców w ramach patronatu Instytutu Transportu Samochodowego - Maria Dąbrowska-Loranc - str. 14
 • Kwalifikacje i kompetencje zawodowe - Ida Leśnikowska-Matusiak - str. 17
 • Rewolucja w systemie szkolenia kierowców w Holandii - Justyna Wacowska - str. 18
 • Komu potrzebne są badania psychologiczne - refleksje psychologa praktyka - Agata Bronikowska - str. 20
 • Kursy reedukacyjne dla kierowców w Belgii - Ward Vanlaar - str. 22
 • NIK kontroluje i ocenia: Organy zarządzające ruchem drogowym a bezpieczeństwo na drogach publicznych - Jerzy Pomianowski - str. 25
 • Seminaria, konferencje... - str. 27