]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2005/2

Kwartalnik BRD 2005/2
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2005
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:2/2005

Spis treści:

 • Wciąż tragiczna sytuacja pieszych na polskich drogach - Anna Zielińska - str. 3
 • Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, wywiad z podsekretarzem stanu ds. polityki transportowej w Ministerstwie Infrastruktury prof. Ryszardem Krystkiem - Maria Dąbrowska-Loranc - str. 5
 • Działania Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego - Ilona Buttler - str. 7
 • Realizacja Trzeciego Unijnego Programu Działań w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w latach 2000-2004 - Ilona Buttler - str. 11
 • Doświadczenie w kierowaniu pojazdem a bezpieczeństwo ruchu drogowego - Ida Leśnikowska-Matusiak - str. 12
 • Europejskie praktyki w egzekwowaniu i promowaniu pasów bezpieczeństwa, cz. I - Krzysztof Jamrozik - str. 14
 • Prawo jazdy w przedwojennej Warszawie cz. II - Karol Jerzy Mórawski - str. 17
 • Z medycznej perspektywy: To pędzi młodość, to jedzie starość... - Stanisław Kubiak - str. 19
 • Maksymalne dopuszczalne prędkości jazdy w USA - Sławomir Gołębiowski - str. 21
 • Praktyka za kierownicą: Jeździmy po Europie - Jerzy Pomianowski - str. 23
 • Telefony komórkowe w samochodzie - kampanie społeczne na świecie - Justyna Wacowska-Ślęzak, Aneta Wnuk - str. 24
 • Konferencje, seminaria... - str. 26
 • Dzieci wiedzą dużo na temat zasad poruszania się po drodze - Badania CBOS dla Renault