]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2011/2

Kwartalnik BRD 2011/2
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2011
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:2/2011

Spis treści:

 • Rowerzyści na polskich drogach - nowe prawa, stare zagrożenia. Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych - Anna Zielińska - str. 3
 • Projekt SOL - Ocena sytuacji bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionach - badania opinii społecznej - Dagmara Jankowska, Justyna Wacowska-Ślęzak - str. 8
 • Inicjatywy podejmowane w ramach międzynarodowych Tygodni BRD w Polsce - wprowadzeniem w Dekadę BRD - Maria Dąbrowska-Loranc - str. 12
 • Silne parlamentarne wsparcie dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - rozmowa z posłem Michałem Szczerbą - Maria Dąbrowska-Loranc - str. 16
 • Małe dzieci - piesi i rowerzyści - jako grupa docelowa stron internetowych o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego - Dagmara Jankowska, Ida Leśnikowska-Matusiak, Aneta Wnuk - 18
 • Znaczenie normalizacji w transporcie i przemyśle samochodowym. Przegląd norm związanych z BRD - Ewa Dębicka, Piotr Garbarczyk - str. 22
 • Niesłyszący kierowcy - Aneta Wnuk - str. 24
 • Niebezpieczne pozostałości - Krzysztof Kaperczak - str. 26
 • Konferencje, seminaria... - str. 27