]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2012/2

Kwartalnik BRD 2012/2
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2012
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:2/2012
Spis treści:
 • Wywiad z Dyrektorem ITS - dr inż. Andrzejem Wojciechowskim - Maria Dąbrowska-Loranc - str. 3
 • Wywiad z Przewodniczącym Rady Naukowej ITS - prof. dr hab. inż. Jerzym Merkiszem - Maria Dąbrowska-Loranc - str. 6
 • Kroki milowe w dziejach ITS - kalendarium - Bartosz Zakrzewski - str. 7
 • Marian Madeyski - wspomnienie - opracowanie redakcyjne - str. 9
 • Powiedzieli o nas... - str. 11
 • 60 lat analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - Anna Zielińska - str. 15
 • Niemal pół wieku w Instytucie Transportu Samochodowego - Sławomir Gołębiowski - str. 20
 • 25 lat mojej współpracy naukowej z Instytutem Transportu Samochodowego w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego - Ryszard Krystek - str. 22
 • Działania ITS - główne obszary - teraźniejszość i przyszłość - Maria Dąbrowska-Loranc - 26