]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2002/3

Kwartalnik BRD 2002/3
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2002
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:3/2002
Spis treści:
 • Autobusy na polskich drogach - nie taki diabeł straszny! - Anna Zielińska - str. 2
 • 50 lat Instytutu Transportu Samochodowego: Rzut oka na działalność w dziedzinie diagnostyki bezpieczeństwa jazdy - Bohdan Turski - str. 4
 • Unia Europejska a problem bezpieczeństwa ruchu drogowego - Ilona Buttler - str. 7
 • Szkolenia dla młodych kierowców w Europie - Maria Dąbrowska - Loranc - str. 12
 • Mierzenie jakości pracy OSK - wyniki badań pilotażowych - Ida Leśnikowska - Matusiak - str. 15
 • Dzieci a bezpieczeństwo ruchu drogowego - Andrzej Zalewski, Joanna Fiszer, Joanna Krysiak - str. 18
 • Znaczenie barw i kontrastów na drodze osób słabowidzących - Igor Sielicki, Michał Czerniak - str. 23
 • Główny cel policyjnych działań: Ruch drogowy bezpieczny i sprawny - rozmowa z nadkomisarzem Markiem Jewułą - str. 26