]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2004/3

Kwartalnik BRD 2004/3
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2004
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:3/2004
 • CARE - Europejska Baza Danych o Wypadkach Drogowych - Anna Zielińska - str. 2
 • Polityka Transportowa Państwa - wywiad z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury prof. dr hab. Ryszardem Krystkiem -Maria Dąbrowska - Loranc - str. 4
 • Przykład do naśladowania: Badania psychologiczne kierowców w Austrii - Ilona Buttler - str. 6
 • Działania Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego - Ilona Buttler - str. 10
 • Priorytety badawcze FERSI w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego - Jacek Malasek  - str. 13
 • Z medycznej perspektywy: Głód i obżarstwo w drodze... - Stanisław Kubiak - str. 15
 • Standaryzacja szkolenia kierowców. Standardy kwalifikacji zawodowych instruktora nauki jazdy i egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem - Leśnikowska - Matusiak - str. 17
 • Działania międzynarodowe na rzecz bezpiecznej drogi szkoła - dom - Aneta Wnuk, Monika Ucińska - str. 21
 • 30 lat absurduKarol Jerzy Mórawski - str. 23