]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2007/3

Kwartalnik BRD 2007/3
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2007
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:3/2007

Spis treści:

 • Więcej zabitych na polskich drogach. Analiza danych statystycznych o wypadkach w I półroczu 2007 roku - Anna Zielińska - str. 3
 • Przegląd śródokresowy Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach - doświadczenia i wnioski - Krzysztof Jamrozik - str. 5
 • Certyfikacja personelu gwarancją jakości usług edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - Ida Leśnikowska-Matusiak - str. 12
 • Czynności wykonywane przez sekcję obsługi zdarzeń drogowych na miejscu wypadku drogowego - Marcin Książkiewicz - str. 15
 • Symulator zderzeń - test dla podróżujących samochodem bez pasów i...wyobraźni - Justyna Wacowska-Ślęzak, Aneta Wnuk - str. 17
 • Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży - szansą na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - Teresa Turkowska - str. 20
 • Konferencja Tylösand - Ilona Buttler - str. 23
 • Europejskie nagrody bezpieczeństwa ruchu drogowego - Norauto - Justyna Wacowska-Ślęzak - str. 25
 • Artykuł 2.9 - Chodnik - część drogi przeznaczona dla pieszych - Michał Czerniak, Zofia Gałajda - str. 27