]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2010/3

Kwartalnik BRD 2010/3
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2010
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:3/2010
Spis treści:
 • Alkohol w ruchu drogowym - nie taki diabeł straszny? Analiza danych o wypadkach drogowych - Anna Zielińska - str. 3
 • Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców - osiągnięcia i wyzwania - Ilona Buttler - str. 6
 • Co nas chroni przed ryzykiem kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości? - Ewa Tokarczyk - str. 10
 • Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - Anna Krzyżewska - str. 12
 • Kary dla sprawców najcięższych wypadków komunikacyjnych, którzy byli w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub uciekli z miejsca zdarzenia. Analiza osądzeń w latach 2003-2008 - Janusz Popiel - str. 15 
 • Najnowsza nowelizacja kodeksu drogowego, a potrzeba dalszych zmian - Karol Jerzy Mórawski - str. 19
 • Rock i bezpieczeństwo na drodze - Aneta Wnuk - str. 21
 • Szkolenia kierowców zawodowych w Polsce - Adam Goss, Izabella Mitraszewska - str. 23
 • Konkursy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - zawody i rywalizacja czy forma edukacji komunikacyjnej i ewaluacja - Teresa Turkowska - str. 24