]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2011/3

Kwartalnik BRD 2011/3
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2011
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:3/2011

Spis treści:

 • Noc - śmiertelne zagrożenie dla pieszych. Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych - Anna Zielińska - str. 3
 • Zmiany prawne i innowacyjne systemy wspomagania badań psychologicznych - Michał Niezgoda, Ewa Tokarczyk, Monika Ucińska - str. 8
 • Refleksyjność-impulsywność w szkoleniu kierowców - Ewa Odachowska - str. 13
 • Psychofizyczne i społeczne uwarunkowania zachowań dzieci w ruchu drogowym - Ida Leśnikowska-Matusiak, Aneta Wnuk - str. 15
 • Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 - przegląd wydarzeń międzynarodowych - Agnieszka Krupińska - str. 19
 • Mobilność dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - Piotr Rybicki - str. 21
 • Progi i bariery niepełnosprawnych uczestników ruchu drogowego - Krzysztof Marciniak - str. 23
 • Europejska Noc Bez Wypadku - Michał Kopacki - str. 27
 • Konferencje, seminaria... - str. 28