]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2015/3

Kwartalnik BRD 2015/3
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2015
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:3/2015

Spis treści:

 • Zalecenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu w zakresie zarządzania młodymi kierowcami w pracy - Przemysław Skoczyński - str. 3
 • "Pomyśl... i nie bierz ze mnie przykładu" - nowy sposób oddziaływania na "nieśmiertelnych" na drodze - Krzysztof Wójcik - str. 10
 • Edukacja motoryzacyjna młodzieży w kontekście polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego Unii Europejskiej na lata 2011-2020 - Ida Leśnikowska-Matusiak, Aneta Wnuk - str. 12
 • Unijny program SaferWheels - pierwsze doświadczenia - Ilona Buttler - str. 19
 • Oficer rowerowy na Mazowszu - Maria Dąbrowska-Loranc - str. 21
 • Piramida informacji w bezpieczeństwie ruchu drogowego - Justyna Wacowska-Ślęzak - str. 23
 • Raport podsumowujący V edycję (2014-2015) ogólnopolskiej akcji "Wypadki na drogach - porozmawiajmy" - Alicja Fonżychowska - str. 28
 • Wspomnienie o Piotrze Rybickim - str. 29
Streszczenie BRD Nr 3/2015:
 
Zalecenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu w zakresie zarządzania młodymi kierowcami w pracy - Przemysław Skoczyński, ss. 3-9
W maju 2015 roku Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council – ETSC) zaprezentowała raport dotyczący zarządzania młodymi kierowcami w pracy. Raport został przygotowany w ramach realizowanego od 2009 roku projektu na temat wypadków drogowych związanych z wykonywaniem pracy, którego celem jest ograniczenie zagrożeń pracowników wykorzystujących pojazdy silnikowe. 
W artykule obszernie zaprezentowano bezpośrednie i pośrednie czynniki związane z wyższym odsetkiem wypadków młodych kierowców podczas pracy oraz przedstawiono rekomendacje, jak oceniać zagrożenia charakterystyczne dla tej grupy, a także, jak je zmniejszać.
 
„Pomyśl…. I nie bierz ze mnie przykładu” – nowy sposób oddziaływania na „nieśmiertelnych” na drodze - Krzysztof Wójcik, ss. 10-11
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego W Warszawie w ramach realizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ostatnio koncentruje się przede wszystkim na efektywnym wychowaniu komunikacyjnym dzieci i młodzieży oraz emocjonalnym uświadamianiu bliskości niebezpieczeństw i konsekwencji ich spowodowania dla kierujących pojazdami. W artykule przedstawiono dotychczasowe dokonania WORD-u w tych obszarach oraz wnioski na przyszłość.
 
Edukacja motoryzacyjna młodzieży w kontekście polityki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Unii Europejskiej na lata 2011-2020 - Ida Leśnikowska-Matusiak, Aneta Wnuk, ss. 12-18
Komisja Europejska, w celu zmniejszenia o 50% liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 roku i zero zabitych w 2050 roku, zarekomendowała koncentrację działań na realizacji 7 obszarów (celach szczegółowych), w tym szkoleniu i edukacji użytkowników dróg. Jednym z głównych wyzwań są tu młodzi ludzie, szczególnie tzw. młodzi kierowcy. 
Artykuł zawiera diagnozę współczesnej młodzieży i jej problemów oraz przykłady światowych działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego adresowane do młodych osób.
 
Unijny program SaferWheels – pierwsze doświadczenia - Ilona Buttler, ss. 19-21
W styczniu 2015 roku na zamówienie DG MOVE Komisji Europejskiej rozpoczęła się realizacja unijnego programu SaferWheels, którego głównym celem jest zebranie bardzo dokładnych informacji o okolicznościach i przyczynach wypadków drogowych z udziałem kierujących motocyklami i motorowerami, analiza mechanizmów powstawania zagrożeń tych grup w ruchu drogowym oraz przygotowanie odpowiednich rekomendacji dla Komisji Europejskiej.
W artykule przedstawiono dotychczasowe dokonania oraz trudności w realizacji projektu w Polsce.
 
Piramida informacji w bezpieczeństwa ruchu drogowego - Justyna Wacowska-Ślęzak, ss. 23-28
Racjonalne decyzje podejmowane w celu rozwiązywania problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny bazować na solidnej ich analizie, wiedzy ekspertów i informacji o efektach podejmowanych działań. W każdym kraju proces poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego powinien być wspierany przez krajowy system informacji w tym zakresie. Podstawą i głównym elementem systemu są dane statystyczne o wypadkach drogowych. Jednak takie dane to stanowczo za mało, aby wyjaśnić zmiany trendów. Nowozelandzka Administracja Bezpieczeństwa Transportu opracowała założenia systemu informacji bezpieczeństwa ruchu drogowego, który można zwizualizować piramidą złożoną z czterech poziomów. 
W artykule obszernie omówiono każdy z tych poziomów.
 
Ponadto w numerze:
- Oficer rowerowy na Mazowszu – rozmowa z Krzysztofem Knyżem Sekretarzem Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
- Raport podsumowujący V edycję (2014/2015) ogólnopolskiej akcji „Wypadki na drogach – porozmawiajmy.”
- Wspomnienie o Piotrze Rybickim.