]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2005/4

Kwartalnik BRD 2005/4
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2005
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:4/2005

Spis treści:

GAMBIT 2005 KRAJOWY PROGRAM

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

2005-2007-2013

 • Wprowadzenie - str. 5
 • Uwarunkowania krajowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego - str. 6
 • Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - str. 8
 • Wizja bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do roku 2003 - str. 9
 • Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do roku 2013 - str. 12
 • Program operacyjny na lata 2005-2007 - str. 17
 • Zarządzanie programem - str. 19
 • Narzędzia realizacji programu - str. 19
 • Finansowanie - str. 21
 • Monitorowanie programu - str. 21
 • Zakończenie - str. 23
Autorzy Programu:
Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej, Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Marcin Budzyński, Wojciech Kastner, Wojciech Kustra, Izabela Oskarbska, Jacek Oskarbski.