]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2000/numer specjalny

Kwartalnik BRD 2000/numer specjalny
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2000
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:numer specjalny/2000
Spis treści:
 • Wypowiedź Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Tadeusza Syryjczyka - str. 3
 • III Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - idea i historia  - str. 4
 • III Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w krajach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - Rezolucja nr 246 przyjęta przez Wewnętrzny Komitet Transportu 16 stycznia 1998 r.   - str. 6
 • III Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce - Maria Dąbrowska - Loranc  - str. 7
 • Dlaczego III Tydzień BRD poświęcono niechronionym uczestnikom ruchu drogowego - Anna Zielińska  - str. 9 
 • PARTNERSTWO dla bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - zadania na dziś i jutro - Ida Leśnikowska - Matusiak  - str. 11
 • Działania podejmowane w różnych krajach w ramach III Międzynarodowego Tygodnia BRD  - str. 13
 • Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w świetle przepisów prawnych Justyna Wacowska  - str. 14 
 • Jak ucywilizować motoryzację? - Zygmunt Użdalewicz  - str. 17
 • Kościoły chrześcijańskie wobec problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego  - str. 18
 • Partnerstwo na drodze w edukacji dzieci szkół podstawowych i kandydatów na kierowców - Ida Leśnikowska - Matusiak  - str. 21
 • Rowerzyści i piesi - razem czy osobno? Przegląd rozwiązań inżynierskich - Andrzej Zalewski  - str. 24
 • Bezpieczeństwo niepełnosprawnych uczestników ruchu - przyczyny zagrożeń i środki zaradcze - Liliana Schwartz  - str. 27
 • Zagrożenia niechronionych użytkowników dróg pozamiejskich - Franciszek Pietrucha  - str. 29
 • Więcej niż partnerstwo: ODPOWIEDZIALNOŚĆ - Ilona Buttler  - str. 29