]]>
close
EN

Projekty

CEBR

data publikacji: 4 czerwca 2020

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CEBR) przy Instytucie Transportu Samochodowego.

Safety Tunes

data publikacji: 16 września 2015

European Road Safety Tunes / Europejskie Dźwięki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

SaferWheels

data publikacji: 8 maja 2015

Badanie uwarunkowań wypadków drogowych z udziałem motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów w Unii Europejskie. / Study on accident causation for traffic accidents involving powered two-wheelers and bicycles in the European Union.

Avenue

data publikacji: 15 maja 2014

„Działania skierowane do niechronionych uczestników ruchu, osób starszych, młodych kierowców i użytkowników dróg w Europie AVENUE”. „Actions for Vulnerable, Elderly, Novice drivers and road Users in Europe – for the traffic safety”

BestPoint

data publikacji: 15 maja 2014

Kryteria dla najlepszych praktyk w zakresie systemów punktów karnych BEST POINT / Criteria for BEST Practice Demerit POINT Systems

DaCoTA

data publikacji: 15 maja 2014

System zbierania, transferu i analizy danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego DaCoTA / Road Safety Data, Collection, Transfer and Analysis DaCota

Druid

data publikacji: 15 maja 2014

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków, lekarstw DRUID / Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines DRUID

Eric

data publikacji: 15 maja 2014

Opracowanie i wdrożenie interaktywnych multimedialnych programów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Zjednoczonej Europie ERIC / Experiencing CBT Programmes in Road Safety in the European Community

EUCHIRES

data publikacji: 10 lipca 2014

EUCHIRES 2005, 2006 i 2007 - Europejska Kampania Społeczna nt. popularyzacji stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających do przewozu dzieci w samochodach osobowych – Kampania KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH / EUCHIRES 2005, 2006 i 2007 - European public awareness campaign on the use of seat belts and child restraint systems

1 2