]]>
close
EN

Projekty

Eric

data publikacji: 15 maja 2014

Opracowanie i wdrożenie interaktywnych multimedialnych programów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Zjednoczonej Europie ERIC / Experiencing CBT Programmes in Road Safety in the European Community

EUCHIRES

data publikacji: 10 lipca 2014

EUCHIRES 2005, 2006 i 2007 - Europejska Kampania Społeczna nt. popularyzacji stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających do przewozu dzieci w samochodach osobowych – Kampania KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH / EUCHIRES 2005, 2006 i 2007 - European public awareness campaign on the use of seat belts and child restraint systems

Icarus

data publikacji: 15 maja 2014

Międzykulturowe Podejście do Bezpieczeństwa Użytkowników Dróg ICARUS / Inter-Cultural Approaches for Road Users Safety ICARUS

ISEMOA

data publikacji: 15 maja 2014

Wolna od barier i energooszczędna mobilność dla wszystkich ISEMOA / Improving Seamless Energy-Efficient Mobility Chains for All ISEMOA

MOBIS

data publikacji: 15 maja 2014

Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo

Module Close To

data publikacji: 15 maja 2014

Opracowanie i wdrożenie modułu edukacyjnego CLOSE TO do systemu szkolenia kandydatów na kierowców w Unii Europejskiej MODULE CLOSE TO / EU Module Close To Project: Peer-to-peer Training in Driver Training Education

PIN

data publikacji: 11 czerwca 2014

Indeks skuteczności działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej / Road safety performance index – PIN

ROSE 25

data publikacji: 10 lipca 2014

ROSE-25 – Inwentaryzacja i sporządzenie europejskiego podręcznika dobrych praktyk w zakresie edukacji drogowej adresowanych do młodych osób / ROSE-25 – Inventory and Compiling of an European Good Practice guide on road safety education targeted at young people

Safeway2school

data publikacji: 15 maja 2014

Zintegrowany system bezpiecznego transportu dzieci do/i ze szkoły (Bezpieczna droga do szkoły) / Integrated System for Safe Transportation of Children to School (SAFEWAY2SCHOOL)

SARTRE 4

data publikacji: 10 lipca 2014

Społeczne Postawy wobec Zagrożeń w Ruchu Drogowym w Europie (SARTRE 4) / Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe (SARTRE 4)

1 2 3