]]>
close
EN

Druid

data publikacji: 15 maja 2014

Druid

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków, lekarstw DRUID / Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines DRUID

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

6 Program Ramowy UE

 

STRONA PROJEKTU:

www.druid-project.eu

 

CEL PROJEKTU

Alkohol, narkotyki i lekarstwa – badanie skali zjawiska w całej Europie i stworzenie rekomendacji dla Komisji Europejskiej z zakresu polityki unijnej wobec zagrożeń jakie niosą ze sobą te środki w ruchu drogowym.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Lata 2006-2011.

 

PARTNERZY PROJEKTU

Liderem projektu był niemiecki Federalny Instytut Badań Autostrad (Bundesanstalt für Straßenwesen, BASt). Pozostałych 36 członków wchodzących w skład konsorcjum realizującego projekt to:

 • Instytut Transportu Samochodowego, ITS (Polska)
 • Centrum Dopravniho Vyzkumu, CDV, Tansport Research Centre (Czechy)
 • Centre for Research and Technology Hellas (Grecja)
 • Centre of Post-Graduated Studies in Legal Medicine of the National Institute of Legal Medicine of Portugal (Portugalia)
 • Dirección General de Tráfico (Hiszpania)
 • Direkcija Republike Slovenije za ceste (Słowenia)
 • Danmarks Tekniske Universitet (Dania)
 • Norwegian Institute of Public Health (Norwegia)
 • L’Institut Belge pour la Sécurité Routière (Belgia)
 • Instytut Ekspertyz Sądowych (Polska)
 • Institut für Therapieforschung (Niemcy)
 • National Institute for Transport and Safety Research (Francja)
 • Kuratorium für Verkehrssicherheit (Austria)
 • Korps Landelijke Politiediensten (Holandia)
 • National Public Health Institute (Finlandia)
 • Ludwig-Maximilians Universität München (Niemcy)
 • University of Groningen, Department of Pharmacotherapy and Pharmaceutical Care (Holandia)
 • University of Groningen, Department of Psychology (Holandia)
 • Società Italiana di Psicologia della Sicurezza Viaria (Włochy)
 • SWOV Institute for Road Safety Research (Holandia)
 • Tossicologia Forense e Antidoping-Azienda Ospedaliera-Universita di Padova (Włochy)
 • Institute of Forensic Medicine Mykolas Romeris University (Litwa)
 • Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO (Holandia)
 • Institute of Transport Economics (Norwegia)
 • TÜV Rheinland Consulting GmbH (Niemcy)
 • Universiteit Gent (Belgia)
 • Centre Régional de Pharmacovigilance (Francja)
 • University of Copenhagen (Dania)
 • Universitätsklinikum Heidelberg (Niemcy)
 • Maastricht University, Faculty of Psychology (Holandia)
 • Université de Caen – Basse Normandie (Francja)
 • University of Szeged (Węgry)
 • University of Turku (Finlandia)
 • Universidad de Valladolid (Hiszpania)
 • Bayerische Julius - Maximilians - Universität Würzburg (Niemcy)
 • Swedish National Road and Transport Research Institute (Szwecja)

 

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu była ocena zjawiska prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym po spożyciu alkoholu, narkotyków i leków, porównanie sytuacji w krajach członkowskich i przygotowanie merytorycznych podstaw do opracowania wspólnej polityki UE w tym zakresie. W programie wzięło udział 37 instytucji z 19 krajów europejskich. W programie zrealizowano m.in. dwuletnie badania epidemiologiczne na drogach również Polski. Ich celem było określenie skali rozpowszechnienia substancji psychoaktywnych w populacji kierowców. We wszystkich krajach badania prowadzone były w jednolity sposób, stąd możliwe jest porównywanie uzyskanych wyników. ITS uczestniczył w pracach kilku grup roboczych (m.in. w ocenie programów reedukacyjnych dla kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu i skazanych na karę więzienia, w analizie przepisów prawnych dotyczących prowadzenia pojazdów po alkoholu, narkotykach i niektórych lekach, w praktycznej ocenie urządzeń stosowanych przez policję drogową podczas kontroli drogowej). Instytut uczestniczył także w badaniach programów reedukacyjnych przeznaczonych dla kierowców, którzy zostali zatrzymani po spożyciu alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych, a także w przeglądzie rozwiązań prawnych funkcjonujących w Europie w tym obszarze.

Rezultaty badań epidemiologicznych prowadzone w trakcie realizacji projektu stanowią punkt odniesienia przy formułowaniu liczbowo określonych progów stężeń różnych substancji, po przekroczeniu których w świetle prawa kierowca jest uznawany za niezdolnego do prowadzenia pojazdów. W projekcie zaproponowano wiele rekomendacji dotyczących sposobu tworzenia tych przepisów.

Pokaż podobne strony