]]>
close
EN

EUCHIRES

data publikacji: 10 lipca 2014

EUCHIRES

EUCHIRES 2005, 2006 i 2007 - Europejska Kampania Społeczna nt. popularyzacji stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających do przewozu dzieci w samochodach osobowych – Kampania KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH / EUCHIRES 2005, 2006 i 2007 - European public awareness campaign on the use of seat belts and child restraint systems

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
DG TREN Komisja Europejska
 
STRONY PROJEKTU
 
CEL PROJEKTU
Cel kampanii jest taki sam dla wszystkich uczestników projektu: zachęcenie dzieci do stałego stosowania urządzeń zabezpieczających w pojeździe (foteliki, pasy) bez względu na rodzaj i długość podróży oraz wywieranie przez dzieci motywacyjnego wpływu na dorosłych do zapinania pasów bezpieczeństwa. Chodzi o to, aby dzieci przyjęły jako standard konieczność zabezpieczenia w pojeździe i świadomie korzystały z fotelików, a w przyszłości z pasów bezpieczeństwa. Jednocześnie organizatorzy kampanii chcieliby przekonać rodziców do stosowania urządzeń zabezpieczających dla dzieci przewożonych samochodem. Niezwykle ważne jest stosowanie tych urządzeń w sposób prawidłowy, biorąc pod uwagę wzrost, wagę i wiek dziecka. Dodatkowym celem kampanii jest wywołanie pozytywnych interakcji rodzice – dzieci w kierunku konieczności dbania o bezpieczeństwo podczas podróży. 
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU 
2005 – 2008.
 
PARTNERZY PROJEKTU
• Belgian Road Safety Institute (Belgia)
• Centrum Dopravního Výzkumu (Czechy)
• Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija (Łotwa)
• Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. (Niemcy)
• Institut für Nachschulung und Fahrerrehabilitation (Austria)
• Instytut Transportu Samochodowego (Polska)
• La Prévention Routière (Francja)
• PRP – Prevenção Rodoviária Portuguesa (Portugalia)
• RACE – Seguridad vial del race (Hiszpania)
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Holandia)
• SIPSiVi – Italian Society of Road Safety Psychology (Włochy) 
• Svet za preventive in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije (Słowenia)
 
OPIS PROJEKTU
W 2004 roku Instytut Transportu Samochodowego rozpoczął prace związane z organizacją nowej kampanii na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2004 roku do krajów Unii Europejskiej dołączyła Polska. Zagrożenie mieszkańców w naszym kraju w tamtym czasie było średnio 3 krotnie wyższe niż w innych krajach Europy. W tej sytuacji UE kładła duży nacisk na działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wszystkich drogach Europy, w tym szczególnie w zakresie wspólnych projektów badawczych. Poparcie zyskała również inicjatywa zorganizowanie wspólnej kampanii społecznej w tym zakresie.
Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Drogowego IBSR podjął się realizacji projektu w ramach grantów Komisji Europejskiej i zaprosił instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa w różnych krajach do współpracy. Instytut Transportu Samochodowego przyjął zaproszenie jako reprezentant Polski i podjął się realizacji nowych wyzwań. 
Celem projektu znanego pod akronimem EUCHIRES (European public awareness campaign on the use of seat belts and child restraint systems) była próba zorganizowania i oceny efektów wspólnej europejskiej kampanii. Na adresatów kampanii nie przypadkowo wybrano dzieci w wieku 4-12 lat. Chodziło o wychowanie młodego obywatela Unii Europejskiej, który będzie chciał i potrafił bezpiecznie zachowywać się na drogach Europy. Adresatami w sposób pośredni byli również rodzice dzieci. Akcja miała na celu wywołanie interakcji i zainicjowanie wspólnych dyskusji na temat bezpieczeństwa na drodze. Tematem kampanii uczyniono konieczność zabezpieczenia się w pojeździe czyli używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających dla dzieci. 
W latach 2005, 2006, 2007 we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie przeprowadzono trzy edycje kampanii z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków przekazu. Wszystkie kampanie miały podobne założenia, a ich wspólnym elementem był gadżet – zabawka pancernik. Pancernik był rozdawany dzieciom we wszystkich państwach, a jego zadaniem było uatrakcyjnienie zapinania pasów. 
W Polsce kampania została zorganizowana pod hasłem KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH. Partnerem Instytutu w tworzeniu strategii i produktów kampanii była Fabryka Komunikacji Społecznej. Przygotowano szereg produktów kampanii, m.in. spot telewizyjny i radiowy, w których wykorzystano melodię z filmu Czterej Pancerni i Pies. 
Partnerami Instytutu w realizacji kampanii były Sekretariat Krajowej Rady BRD, Ministerstwo Edukacji oraz Komenda Główna Policji i Komendy Wojewódzkie Policji. W przedszkolach i szkołach odbywały się zajęcia o bezpieczeństwie ruchu drogowego związane z tematyką kampanii. Policjanci rozdawali pancerniki dzieciom na drodze. Stacje radiowe i telewizyjne będąc partnerami kampanii nadawały spoty w swoim czasie antenowym za darmo. 
W celu oceny skuteczności kampanii zostały w Polsce przeprowadzone badania przed i po każdej edycji kampanii. Badania pokazały rosnące zainteresowanie kampanią i coraz większe dotarcie z przekazem do adresatów. Dzieci i ich rodzice ocenili bardzo wysoko kampanie i jej produkty. Największym jednak sukcesem była zasadnicza zmiana w podejściu do przewożenia dzieci w pojeździe. O ile na początku kampanii w 2005 roku zaledwie połowa rodziców deklarowała, że zawsze przewozi dzieci w fotelikach, to po trzech latach już ponad 80% rodziców składało taką deklarację. 

Pokaż podobne strony