]]>
close
EN

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1
03-301, Warszawa
woj. mazowieckie

Jednostka badawczo - rozwojowa

tel. (22) 698-06-06

fax: (22) 814-50-28

ibdim@ibdim.edu.pl

http://www.ibdim.edu.pl/