]]>
close
EN

Dekada Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020

data publikacji: 16 maja 2014

Każdego dnia na całym świecie 3,5 tys. osób ginie w wypadkach drogowych. Aby tym tragediom zapobiec, rządy wszystkich krajów, policja, instytucje i organizacje rządowe, w tym także ds. zdrowia i pozarządowe, a także sami uczestnicy ruchu drogowego muszą działać.

Dekada Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 została ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2010 roku. Jej hasło przewodnie to „Razem możemy ocalić miliony istnień ludzkich!”. Ogólnym celem Dekady jest ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie prognozowanej liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na całym świecie do roku 2020 poprzez:
• opracowanie i wdrożenie strategii i programów bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
• ustanowienie ambitnych i osiągalnych celów zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r., w oparciu o istniejące struktury regionalne; 
• poprawę skuteczności zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technicznych na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym; 
• poprawę jakości zbierania danych na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym; 
• monitorowanie postępu realizacji przyjętych działań na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym; 
• zachęcanie do zwiększenia środków przeznaczonych na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz lepszego wykorzystania istniejących zasobów. 
W ramach Dekady przyjęto Globalny Plan Działań. Plan ten wskazuje pięć filarów, które państwa członkowskie powinny szczególnie uwzględnić podczas planowania działań z zakresu bezpieczeństwa drogowego przede wszystkim na poziomie krajowym i lokalnym:
Filar 1. Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego
Filar 2. Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz zapewnienie mobilności i dostępności dla wszystkich uczestników ruchu
Filar 3. Poprawa bezpieczeństwa pojazdów
Filar 4. Kształtowanie i zmiana zachowań użytkowników dróg 
Filar 5. Ratownictwo drogowe i opieka powypadkowa
W efekcie tych działań można ocalić miliony ludzkich istnień, a drogi całego świata mogą być bezpieczniejsze dla ich użytkowników.