]]>
close
EN

IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2011-2020

data publikacji: 16 maja 2014

IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Unii Europejskiej stawia ambitny cel – zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w ciągu najbliższej dekady.

IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Unii Europejskiej stawia ambitny cel – zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w ciągu najbliższej dekady. 20 lipca 2010 roku zostały przyjęte wytyczne do realizacji IV Programu zawierające opis obszarów działań na rzecz 50% redukcji liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w stosunku do roku 2010.
W dokumencie znalazło się 7 strategicznych celów na lata 2010-2020:
Cel 1: Poprawa edukacji i szkolenia użytkowników dróg
Cel 2: Poprawa egzekwowania przepisów ruchu drogowego
Cel 3: Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa
Cel 4: Bezpieczniejsze pojazdy
Cel 5: Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
Cel 6: Poprawa usług w sytuacjach awaryjnych i usług po odniesieniu obrażeń
Cel 7: Ochrona użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki