]]>
close
EN

Analizy BRD

data publikacji: 22 maja 2020

Analizy BRD

W tej części portalu prezentujemy stan wiedzy dotyczący najważniejszych problemów brd takich jak alkohol w ruchu drogowym, młodzi kierowcy jako grupa szczególnego ryzyka, zagrożenie pieszych, zagrożenie osób starszych itp.

Przedstawiamy wyniki analiz danych statystycznych i badań międzynarodowych określające skale problemów ale również wskazujące przykłady najlepszych rozwiązań służących zmniejszeniu zagrożenia. Upowszechnienie rzetelnych informacji na temat przyczyn poszczególnych zagrożeń jak i działań profilaktycznych, powinno przyczynić się do  zwiększenia efektywności działań podejmowanych w Polsce.