]]>
close
EN

Środki zaradcze

data publikacji: 22 maja 2020

Należy podjąć szczególne kroki, aby przeciwdziałać i eliminować skutki niedojrzałości i braku doświadczenia wśród młodych kierowców.

Po pierwsze, należy zastosować środki, które podnoszą ogólny poziom bezpieczeństwa w ruchu, takie jak nadzór (w odniesieniu do alkoholu, prędkości, pasów bezpieczeństwa). Bezpieczne drogi i pojazdy mogą także przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa niedoświadczonych i młodych kierowców.
Podejmowane działania powinny mieć na celu zwiększenie doświadczenia w prowadzeniu samochodu przed rozpoczęciem samodzielnej jazdy przez młodych kierowców oraz przeciwdziałanie ryzykownym sytuacjom w pierwszym okresie samodzielnej jazdy.

SZKOLENIE I EDUKACJA
Nauka jazdy wymaga dużo praktyki. Umiejętność obsługi pojazdu jest stosunkowo łatwa do opanowania, natomiast umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym wymaga lat doświadczenia.

 

Możliwości poprawy należy szukać w systemie szkolenia kierowców, gdzie nacisk powinien zostać przesunięty z ćwiczenia umiejętności kontroli nad pojazdem, na bardziej zaawansowane umiejętności, takie jak postrzeganie ryzyka w ruchu drogowym. Złożonym zadaniem w tym przypadku jest umiejętność rozpoznawania indywidualnych ograniczeń kierowcy.

 

Szkolenie kandydatów na kierowców powinno obejmować:

 • kształtowanie świadomości ryzyka poprzez indywidualne doświadczenia,
 • naukę bezpiecznych zachowań na drodze,
 • doskonalenie percepcyjnych i poznawczych umiejętności oraz kształtowanie indywidualnej motywacji i społecznej odpowiedzialności,
 • zdobycie większego doświadczenia w kierowaniu pojazdem przed uzyskaniem prawa jazdy niż podczas tradycyjnej nauki,
 • nadzór nad młodym, niedoświadczonym kierowcą w czasie dwóch pierwszych lat kierowania pojazdem po uzyskaniu prawa jazdy.

 

Odpowiedni system szkolenia powinien umożliwić przyszłym kierowcom zdobycie:

 • wiedzy i umiejętności niezbędnych do swobodnego i płynnego kierowania pojazdem,
 • umiejętności prawidłowej oceny ryzyka,
 • umiejętności właściwej oceny swoich możliwości i radzenia sobie z niebezpiecznymi sytuacjami,
 • umiejętności rozpoznawania i uwzględniania potrzeb innych uczestników ruchu oraz skutecznego porozumiewania się z nimi,
 • niezbędnego doświadczenia wynikającego z przejechania większej liczby kilometrów niż w czasie tradycyjnego szkolenia.

 

Dnia 19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ustawa ta określa:

 1. osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
 2. wymagania w stosunku do osób, o których mowa w pkt 1;
 3. zasady uzyskiwania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami oraz zatrzymywania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami;
 4. zasady prowadzenia działalności w zakresie uzyskiwania uprawnień i badań psychologicznych, związanych z kierowaniem pojazdami;
 5. zasady wykonywania badań lekarskich i psychologicznych kierowców, instruktorów i egzaminatorów oraz kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów;
 6. zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy.

 

Ustawa wprowadza zmiany w wielu aktach prawnych, m.in. w:

 • ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.).

Wiele istotnych zapisów dotyczących młodych kierowców i kształtowania bezpiecznych zachowań nie weszła jeszcze w życie  mimo zapisów ustawowych. Terminy wejścia w zycie sa ciągle przekładane.  Dotyczy to ważnych rozwiązań, m. in. dotyczących kursów reedukacyjnych czy okresu próbnego dla nowych kierowców.

 

Istnieje wiele sprawdzonych rozwiązań i dobrych praktyk z zakresu szkolenia i edukacji młodych kierowców/osób ubiegających się o prawo jazdy. Instytut Transportu Samochodowego był współrealizatorem projektu europejskiego Module CLOSE-TO, w ramach którego została opracowana nowa metoda szkolenia kierowców z wykorzystaniem edukacji rówieśniczej. Więcej informacji o projekcie CLOSE-TO