]]>
close
EN

Projekty i publikacje

data publikacji: 22 maja 2020

W tej części portalu prezentujemy opisy projektów polskich i zagranicznych oraz zawartość poszczególnych numerów kwartalnika BRD. Raporty i opracowania o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego można znaleźć również przy opisie poszczególnych problemów: www.obserwatoriumbrd.pl/pl/analizy_brd/problemy_brd/