]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2016/4

Kwartalnik BRD 2016/4
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2016
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:4

Spis treści:

 • Merytoryczne podstawy działalności Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Instytucie Transportu Samochodowego - Ida Leśnikowska-Matusiak - str. 3
 • Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Instytucie Transportu Samochodowego - nowe możliwości uczenia się - Ida Leśnikowska-Matusiak, Dagmara Jankowska-Karpa, Aneta Wnuk - str. 6
 • Działalność edukacyjna ośrodków kultury i nauki - przegląd instytucji w kraju i na świecie - Dagmara Jankowska-Karpa, Aneta Wnuk - str. 13
 • Potrącenia pieszych na polskich drogach w latach 2006-2015 - Przemysław Skoczyński - str. 19
 • Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w świetle wybranych dokumentów i inicjatyw w Polsce i państwach Unii Europejskiej - Dagmara Jankowska-Karpa, Aneta Wnuk - str. 23
 • ISO toruje drogę systemowi zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego - Dorota Hitczenko - str. 28

 

Przejrzyj numer online ==>