]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2020/3-4

Kwartalnik BRD 2020 Numer 3-4.

Kwartalnik BRD 2020/3-4
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2020
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik BRD 2020/3-4
 • Nr Czasopisma:3-4/2020

Spis treści:

 • Baza danych i mapa interaktywna Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Źródło informacji o wypadkach drogowych - Przemysław Skoczyński - str. 3
 • Koncepcja Przemysłu 4.0 w transporcie - Kamila Gąsiorek - str. 8
 • Możliwy wpływ na kierowców i efekty niepożądane, wynikające ze stosowania inteligentnych rozwiązań w pojazdach - Ewa Szmidt - str. 11
 • Podsumowanie roku w Europie i w Polsce - Rozmowa z Antonio Avenoso - str. 15
 • Analiza zmian w przepisach dotyczących homologacji samochodów w zakresie emisji zanieczyszczeń i dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów - Sławomir Taubert, Andrzej Wierzejski - str. 18
 • Badania wytrzymałościowe i stanowiskowe – jako narzędzie do oceny jakości technicznej materiałów i komponentów konstrukcyjnych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego - Tadeusz Szymczak, Sławomir Cholewiński, Tomasz Sobolewski - str. 21
 • Analiza pierwszeństwa na wybranym przykładzie przejazdu dla rowerzystów - Dariusz Wiśniewski, Piotr Garbarczyk - str. 25
 • Prototyp roweru elektrycznego dla osób z niepełnosprawnościami - Piotr Malawko, Beata Stasiak-Cieślak, Tomasz Szczepański - str. 27
 • Roczny raport dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego Międzynarodowej Bazy Danych o Wypadkach Drogowych IRTAD - str. 30
 • Zanieczyszczenia powietrza spalinami przez transport samochodowy - str. 31

 

Przejrzyj numer online ==>