]]>
close
EN

Polskie prawo

data publikacji: 22 maja 2020

Polskie prawo

W dziale zawarto najważniejsze ustawy (akt prawny ogólny i powszechnie obowiązujący, uchwalany przez parlament) i rozporządzenia (akt normatywny, który został wydany na podstawie upoważnienia, zgodnie z ustawą po to, aby wykonać zalecenie ustawy) związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.