]]>
close
EN

Hurtownia danych (HD)

data publikacji: 20 maja 2014

Hurtownia danych (HD)

W POBR funkcjonuje hurtownia danych, w której zgromadzono dane o wypadkach i kolizjach (źródło: policyjna baza SEWiK), dane statystyczne o liczbie mieszkańców, powierzchni, liczbie pojazdów, długości dróg (źródło: GUS), dane o natężeniu ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich (źródło: Generalny Pomiar Ruchu GDDKiA), dane o kierowcach (źródło: CEPiK).

Do przetwarzania zgromadzonych danych wykorzystywane są narzędzia Business Intelligence (BI), pozwalające przeprowadzać analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na różnym poziomie szczegółowości.

 

Istotnym elementem systemu jest program MapInfo służący do tworzenia map tematycznych przedstawiających wyniki analiz. Dedykowana aplikacja do tworzenia map ryzyka dla dróg krajowych i wojewódzkich umożliwia identyfikację odcinków o największej liczbie wypadków wybranej kategorii.


Hurtownia jest zasilana danymi o wypadkach i kolizjach co 1 miesiąc, danymi statystycznymi raz do roku, danymi o ruchu co 5 lat. Dane podlegają procesom mapowania, transformacji, geokodowania i walidacji. Dzięki uzupełnieniu bazy SEWiK informacjami o współrzędnych geograficznych wypadków, istnieje możliwość wizualizacji danych na mapach.

Dane zgromadzone w HD nie są udostępnione na portalu POBR. Każdy potrzebujący szczegółowych danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego może skorzystać z zasobów hurtowni w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego.